Δραστηριότητες Μάθησης


Τα παιδαγωγικά μας προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους προσωπικούς ρυθμούς των μικρών μας φίλων. Πιστεύουμε ότι το κάθε παιδί αναπτύσσεται, μαθαίνει και κοινωνικοποιείται όπου το αγαπούν, αγαπά και ζει χαρούμενα και δημιουργικά. Με τη στήριξη και συμπαράσταση του έμπειρου προσωπικού μας αναπτύσσεται η ομαδικότητα και κοινωνικότητα με απόλυτο σεβασμό στη μοναδική προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Η απόκτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων κατορθώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, το παιχνίδι και τις εργασίες.

 

Αναλυτικότερα το παιδαγωγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: